Wydarzenia – rok 2007

31. 12. 07 r. – Kończy się rok 2007…
Czas podsumowań, modlitwy wynagradzającej za to, co było złe, ale także dziękczynienia za wszelkie łaski.

30. 12. 07 r. – W Lusace, w Uroczystość Świętej Rodziny, s. Immacul’ ee Nyirasuku złożyła profesję wieczystą. S. Immacul’ ee jest Ruandyjką. Obecnie pracuje w USA jako pielęgniarka. Życzymy Jej wiernego trwania przy Chrystusie.
więcej…

30.12. 2007 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY. Uroczystość patronalna Zgromadzenia. W wigilię uroczystości rozpoczęłyśmy oktawę modlitw do Świętej Rodziny. Podczas wspólnotowych Eucharystii odnowiłyśmy nasze śluby.
Święta Rodzina jest naszym najlepszym przewodnikiem i wzorem życia konsekracją oraz zaangażowania się w dzieło zbawcze. Życzymy, by duch Nazaretu panował w każdym sercu i w każdej rodzinie.

27. 12. 07 r. – S. Sabina Pruszyńska udała się wraz z młodzieżą z Mławy do Genewy na XXX Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę Braci z Taize. Spotkanie młodych chrześcijan zakończy się 1 stycznia 2008 roku.

27 – 29. 12. 07 r. – Korzystając z przerwy świątecznej siostry pracujące w placówkach oświatowo – wychowawczych Zgromadzenia, tj. w szkołach, przedszkolach i świetlicy, przyjechały do domu głównego w Komorowie na spotkanie formacyjno – szkoleniowe.
Tegoroczny temat to; „Personalistyczna koncepcja placówek oświatowych w świetle charyzmatu Zgromadzenia i aktualnych przepisów prawnych”. Szczególnie akcentowanym zagadnieniem była tożsamość charyzmatyczna w pracy pedagogicznej oraz współpraca z personelem świeckim w naszych placówkach oświatowych. Siostry miały możliwość wymiany doświadczenia i wzajemnego ubogacenia się.
Szkolenie obejmowało 20 godzin.

25. 12. 07 r. – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA. Jezus Chrystus nasza jedyna NADZIEJA niech napełnia nasze serca swoim światłem, mocą i pokojem. Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy obfitości łask Tajemnicy Wcielenia.

18. 12. 07 r. – Stolica Apostolska ogłosiła zatwierdzenie cudu za wstawiennictwem Ks. Michała Sopoćki. Na mocy tego dekretu będzie można dokonać wkrótce beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopocki. Jest to wielka radość szczególnie dla Białegostoku.
Cieszą się także misjonarki Świętej Rodziny, bo Ks. Michał Sopoćko jest również związany z naszym Zgromadzeniem. Przez wiele lat był kapelanem naszego dawnego domu przy ul. Poleskiej w Białymstoku. Początkowo dochodził codziennie, by odprawiać w kaplicy zakonnej Eucharystię. Później, gdy sił ubywało, zamieszkał w pokoju przy kaplicy. Siostry nasze Go dochowały do śmierci. W Zgromadzeniu żyje jeszcze wiele sióstr, które znały Go osobiście. Wśród nich jest s. Bogdana Łasocha, która pomagała ks. Sopoćce przez ostatnie miesiące życia i była przy jego śmierci. Tak oto wspomina Sługę Bożego:
„Był to bardzo świątobliwy kapłan w moich oczach, bardzo ubogi, wspaniały, podziwiałam go. Nigdy nie narzekał na swoją starość, chociaż ciężko chorował, znosił to jednak bardzo pogodnie. Był bardzo ubogi. Ks. Sopoćko zmarł w dniu imienin s. Faustyny, podczas odmawiania przez zakonnice ostatniej tajemnicy chwalebnej, za pięć ósma. Cieszymy się, że dzięki wyrokom Bożej Opatrzności mogłyśmy dochować tego świątobliwego kapłana”.
S. Feliksa Kluczek – misjonarka z Kenii od pewnego czasu wydaje mini informator o działalności sióstr w Afryce. Zapraszamy do lektury.
więcej…

09. 12. 07 r. – VIII dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W polskich wspólnotach włączyłyśmy się w akcję Kościoła w Polsce. Z wielu relacji naszych sióstr pracujących na Wschodzie wiemy, jak bardzo potrzebne jest takie wsparcie.
Ku naszej wielkiej radości – powstaje nowa Wspólnota Rodziny Misyjnej w Łowiczu – rodzinnym mieście bł. Bolesławy Lament.
W niedzielę, dnia 28 października 2007 r. na zaproszenie ks. Proboszcza Władysława Moczarskiego z parafii Świętego Ducha w Łowiczu na Msze św. niedzielne przybyły dwie Siostry Misjonarki Św. Rodziny i dwie przedstawicielki Wspólnoty Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy z Komorowa.
więcej…

25. 11. 07 r. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA. W Zgromadzeniu dziękujemy Bogu za 102 rok istnienia i posługi naszej rodziny zakonnej.

16 – 18. 11. 07 r. – W Centrum Duchowości Świętorodzinnej Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Ciechocinku, pod kierunkiem Siostry Wikarii – S. Tamary Jankowiak, odbyło się spotkanie formacyjne sióstr pracujących w kuchniach.
Misyjny „powiew” z Elbląga. S. Bronisława RAJKOWSKA pisze o spotkaniu misyjnym:

Na początku listopada tego roku zostałyśmy zaproszone przez Księdza Ryszarda Półtoraka na spotkanie misyjne z osobami z Elbląga i okolic, które podjęły się „adopcji serca” dziecka afrykańskiego, w tym wypadku szczególnie dziecka kenijskiego. Spotkanie wyznaczono na 17 listopada 2007 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu.
więcej…
Tydzień misyjny przeżywany w Komorowie.
więcej…

21 października 2007 r. – NIEDZIELA MISYJNA. Ojciec Święty Benedykt XVI skierował do wszystkich wiernych Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, w którym m. in. pisze:

„Wszystkie Kościoły dla całego świata- tak brzmi temat najbliższego Światowego Dnia Misyjnego. Jest to wezwanie skierowane do Kościołów lokalnych na każdym kontynencie, aby wspólnie uświadomiły sobie, jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i trudnych wyzwań naszej epoki.
Drodzy bracia i siostry, posłannictwo misyjne, powierzone przez Chrystusa apostołom, naprawdę obowiązuje nas wszystkich. Niech zatem Światowy Dzień Misyjny będzie dogodną sposobnością, aby głębiej to sobie uświadomić i wspólnie wypracowywać odpowiednie programy formacji i rozwoju duchowego, które będą wspomagać współpracę między Kościołami i służyć przygotowaniu nowych misjonarzy do szerzenia Ewangelii w naszej epoce. Nie zapominajmy jednak, że pierwszym i najważniejszym wkładem, jaki mamy wnosić w dzieło misyjne Kościoła, jest modlitwa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało – mówi Pan – proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2). Przede wszystkim więc módlcie się – pisał 50 lat temu śp. papież Pius XII. – Czcigodni bracia, módlcie się więcej. Pamiętajcie o ogromnych potrzebach duchowych licznych ludów wciąż tak odległych od prawdziwej wiary lub pozbawionych niezbędnego wsparcia, aby w niej wytrwać. Papież wzywał też, aby sprawować jak najwięcej Mszy św. w intencji misji, mówiąc, że jest to zgodne z pragnieniem Chrystusa, który miłuje swój Kościół i pragnie, aby wzrastał on i rozkwitał we wszystkich częściach świata. „
więcej…
Do Polski przybyły we wrześniu dwie siostry Afrykanki: S. Bridget Kanyanta i S. Caroline Ndinda. Siostry przynależą do wspólnoty w Lublinie. Na KUL – u uczestniczą w rocznym kursie języka polskiego, aby w przyszłości podjąć na tej uczelni studia z duchowości.
Z Kenii nadeszły dobre wieści: powstała nowa placówka – szósta w tym kraju. 1 września 2007 roku erygowano placówkę w Malindi – Kibokoni. Siostry podjęły pracę w Domu Dziecka ufundowanym przez Rinę i Elvio Rizzati, małżeństwo z Włoch.
W Kenii, jak i w całej Afryce, wciąż wzrasta liczba zachorowań na AIDS, w wyniku czego powiększa się liczba zgonów ludzi dorosłych oraz wzrasta liczba sierot pozostawionych samym sobie.
Dom Dziecka w chwili obecnej jest przygotowany na przyjęcie 50 sierot. W przyszłości siostry zamierzają przystosować dom tak, by mógł pomieścić do 100 dzieci.
Wspólnota Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy wydała npwy folder z informacją o swej działalności.
więcej…

05 – 07. 10. 07 r. – W Sanktuarium bł. Bolesławy w Białymstoku siostry przełożone wspólnot z Polski, Litwy i Białorusi przeżywały pod kierunkiem Matki Generalnej – M. Weroniki Mackiewicz formacyjne spotkanie.

29. 09. 07 r. – W Baranowiczach do postulatu zostały przyjęte: Lena Michałkowicz, Marija Wasilewicz i Oksana Supranionek.

28. 09. 07 r. – W Zambii zmarł ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki – żywy symbol przemian dokonanych na afrykańskim kontynencie. Nasze Zgromadzenie ma szczególną wdzięczność wobec osoby Księdza Kardynała. To na Jego zaproszenie udały się pierwsze misjonarki do Zambii, a potem przez cały czas doświadczały wielkiej życzliwości.
więcej…
III Krajowe Spotkanie Liderów Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy Lament. W dniach od 28 do 30 września 2007 r. w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie odbywało się trzecie spotkanie liderów świeckich i sióstr opiekujących się Rodziną Misyjną bł. Bolesławy. Spotkanie pod hasłem ” Eucharystia buduje jedność” miało charakter animacyjno – formacyjny.
więcej…
Na naszej stronie w dziale ZAŁOŻYCIELKA dodano nową podstronę MYŚLI BŁ. BOLESŁAWY. Zachęcamy do korzystania ze skarbnicy pozostawionej nam przez Matkę Założycielkę. Wkrótce zamieścimy kolejną podstronę zawierającą wspomnienia o bł. Bolesławie.

4-9 września2007 r. – III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu w Rumunii. Zgromadzenie to zostało pomyślane jako pielgrzymka do różnych środowisk konfesyjnych w Europie, składająca się z czterech etapów. Sibiu jest miejscem końcowego, czwartego etapu
Temat tego spotkania brzmi: „Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność w Europie”.
Przewiduje się ok. 2500 uczestników, w tym z Polski 50-osobowa delegacja różnych wyznań chrześcijańskich.
Dyskusje mają dotyczyć aktualnych spraw naszego kontynentu z refleksją, co mogą uczynić Kościoły dla rozwiązania tych problemów.
więcej…

25. 08. 07 r. – W Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku dziękowałyśmy Bogu za dar złotego jubileuszu ofiarnego życia ślubami s. Joanny Mieczysławy Babińskiej, s. Filomeny Jadwigi Woroszyło, s. Eulalii Józefy Osowskiej i s. Renaty Jadwigi Kozak.
W uroczystości uczestniczyła tylko jedna jubilatka – s. Joanna. Pozostałe siostry łączyły się duchowo, gdyż ze względów zdrowotnych nie mogły dojechać do Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy. Jubileuszową Eucharystię celebrował O. Tadeusz Zaporowski SI.

20 – 24. 08. 07 r. – Rekolekcje dla dziewcząt w Chełmnie. Uczestniczyło w nich 30 dziewcząt z różnych rejonów Polski, między innymi: z Warszawy, Poznania, Białegostoku, Wałcza, Płońska, Nidzicy, Mławy, a także z Kisielic i Rudki. Tegorocznym tematem rekolekcji wakacyjnych było dojrzałe przeżywanie swojej kobiecości na wzór Najświętszej Maryi Panny.

10 – 24. 08. 07 r. – Siostra Dorota Duszyk uczestniczyła w ekumenicznej, autokarowej pielgrzymce do Grecji, której celem było zapoznanie się z życiem momnastycznym greckiego prawosławia.
15. 08. 07 r. – W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej w parafii pw. Ducha Świetego w Białymstoku śluby wieczyste złożyły:
Siostra Beata Fiedorczuk – od Jezusa Eucharystycznego
Siostra Julita Zawadzka – od Bożego Miłosierdzia
Siostra Magdalena Iwaszczuk – od Chrystusa Ukrzyżowanego i Niepokalanej
Siostra Miriam Agnieszka Kupiec – od Najświętszego Serca Pana Jezusa
Siostra Wiktoria Aneta Czekaj – od Niepokalanej.
Siostrom profeskom wieczystym życzymy radosnego kroczenia za Panem, który pierwszy umiłował.

29. 07. 07 r. – W Sanktuarium bł. Bolesławy jubileusz 25 – lecia ślubów zakonnych przeżywały: s. Dominika Celina Jagłowska, s. Karolina Jolanta Gąsiorek, s. Ewelina Danuta Zalewska i s. Katarzyna Magdalena Mazur. Uroczystość poprzedziły ośmiodniowe rekolekcje ignacjańskie przeżyte pod kierunkiem O. Tadeusza Zaporowskiego SI.

23 -27. 07. 07 r. – Rekolekcje dla dziewcząt w Komorowie. W dniach 23-27 lipca gościłyśmy w naszym domu 12-osobową grupę dziewcząt, które przyjechały z różnych stron Polski, m.in. z Hajnówki, z Zambrowa. Rekolekcyjnym dniom przewodził ks. Dariusz Krajewski z Mazowiecka – diecezja łomżyńska, przy współpracy S. Sabiny Pruszyńskiej i S. Beaty Biesek oraz zapleczu duchowemu całej wspólnoty Sióstr z Komorowa.
więcej…

13. 07. 07 r. – W Delegaturze Wschodniej, po ukończonej formacji w postulacie, nowicjat rozpoczęły: S. Jana Irina Salej, S. Natalia Tonkowicz i S. Simona Tatiana Czabryckaja. Na uroczystości obecna była Matka Generalna Weronika Mackiewicz. Uroczystości obłóczyn przewodniczył Rekolekcjonista O. Mieczysław Jóźwiak SJ.

02 – 08. 07. 07 r. – Kolejny raz wyruszyła z Białegostoku autokarowa pielgrzymka śladami bł. Bolesławy. Trasa wiodła przez Białoruś, Rosję i Litwę.

08 – 10. 07. 07 r. – VII Ekumeniczne Dni Rekolekcyjno-Poznawcze odbywały się w Białymstoku pod hasłem: „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26). Powołani do jedności w wierze i miłości. Uczestniczyło w nich około 30 osób; oprócz białostoczan i mieszkańców okolicznych miejscowości przyjechali goście z Kielc, Warszawy, Wrocławia oraz Łomży. Pod duchową opieką siostry Doroty Duszyk i księdza Marka Rudź młodzi ludzie, niektórzy już po raz kolejny, mogli w spotkaniach, rozmowach i modlitwie ze śpiewami z Taizé zbliżyć się do trudnego zagadnienia jedności wśród chrześcijan.
więcej…

29. 06. 07 r. – Dom nowicjatu w Chełmnie. W Uroczystość Apostołów Świętego Piotra i Pawła pierwsze śluby złożyły: s. Eliasza Katarzyna Podsiadły i s. Noemi Anna Gąsiorek.
Uroczystość poprzedziły ośmiodniowe rekolekcje. Siostrom neoprofeskom życzymy, by Jezus napełniał je szczególnymi łaskami na drodze powołania.

21. 06. 07 r. – Legnica. S. Dorota Duszyk, s. Jolenta Pruszyńska i s. Helena Duchnowska uczestniczyły w jubileuszu 15 – lecia Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy. Inicjatorka i dyrektor tej placówki – pani Dorota Czudowska jest czcicielką bł. Bolesławy Lament. Przy tworzeniu ośrodka doświadczyła wielu łask za przyczyną naszej Matki Założycielki i uczyniła Ją patronką swojej służby lekarskiej. Aby wyrazić wdzięczność, pani Dorota Czudowska zaprosiła nasze siostry – duchowe córki bł. Bolesławy – do uczestnictwa w jubileuszu ośrodka.

16. 06. 07 r. – Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. W naszym Zgromadzeniu – wielkie święto, do którego przygotowujemy się, zgodnienie ze zwyczajem, nowenną modlitw.
Wnikając w Tajemnice Serca Jezusowego wnikamy w niepojętą, ofiarniczą miłość Chrystusa, która ma moc jednoczenia.

08 – 10. 06. 07 r. – Rekolekcje Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy Lament w Gietrzwałdzie. Prowadził je o. Artur Kołodziejczyk SI z Warszawy Falenicy.
więcej…

01. 06. 07 r. – Czuwanie na Lednicy. W tym roku pojechały na to wspaniałe spotkanie modlitewne siostry z Lublina (s. Dawida Wyszkowska, s. Jana Morzyc i s. Kajetana
Małkowska).

01. 06. 07 r. – Siostry z Białorusi: s. Beniamina Polkowska, s. Manuela Somorokowa, s. Kamila Janowicz i s. Tamara Szabasowa wraz z 90 – cio osobową grupą dzieci przyjechały do Ełku na zaproszenie Diecezjalnej Caritas, aby wziąć udział w II Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym, przebiegającym pod hasłem „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. Całodzienną imprezę rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura z homilią dialogowaną do dzieci.
Wszystkich uczestników było około15 tys. dzieci i młodzieży.

09.- 14. 05. 07 r. – Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Brazylii. Towarzyszyłyśmy Ojcu Świętemu naszą serdeczną modlitwą, prosząc Pana Boga o owocność papieskiego pielgrzymowania.
W dniach 28. 04. – 05. 05. 2007 r. obradowala w Białymstoku XVI Kapituła Generalna.

30 kwietnia wybrano na najbliższe sześciolecie nowy Zarząd. Matką Generalną została M. Weronika Bożena Mackiewicz. Życzymy obfiości Bożej łaski w posłudze prowadzenia naszego Zgromadzenia drogami wyznaczonymi przez bł. Bolesławę.
M. Bożenie Fornalczyk, która pełniła urząd przełożonej generalnej przez ostatnie sześć lat, dziękujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze.
W Zgromadzeniu naszym trwają przygotowania do XVI Kapituły Generalnej, która rozpocznie się 28 kwietnia 2007 r. w Białymstoku.
W trakcie Kapituły wybrany zostanie nowy Zarząd Zgromadzenia. Siostry delegatki będą się zastanawiać, jak we współczesnym świecie jeszcze skuteczniej służyć swoim charyzmatem. Myślą przewodnią obrad kapitulnych są słowa: „Przypatrzcie się siostry powołaniu waszemu”. Zakończenie Kapituły przewidziane jest 5 maja 2007 r.

08. 04. 07 r. – UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Niech ten święty czas owocuje w nas głębszą wiarą i miłością. Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy obfitości łaski, pokoju i radości w sercu.

27. 02. 07 r. – Do Pana odeszła m. Lilioza Rojecka. W latach 1971 – 1978 pełniła obowiązek przełożonej generalnej. Ostatnie ponad 20 lat przeżyła w Białymstoku m. in. opiekując się Rodziną Misyjną bł. Bolesławy. Słynęła ze swewgo żywego zaangażowania dla sprawy jedności Kościoła Świętego.

02. 02. 07 r. – Dzień osób konsekrowanych. Dzień wdzięczności Bogu za łaskę powołania i odnowienia swoich ślubów.

29. 01. 07 r. – W Zgromadzeniu UROCZYSTOŚĆ LITURGICZNA BŁ. BOLESŁAWY. Świętujemy i dziękujemy Panu Bogu za naszą Matkę Założycielkę, ale także za Jej wstawiennictwem wypraszamy potrzebne łaski światu, Kościołowi i wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, z którymi pracujemy.

28 – 29. 01. 07 r. – W Zambii, w domu formacyjnym miały miejsce uroczystości obłóczyn i pierwszej profesji.

26 – 28. 01. 07 r. – W Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku trwało pod przewodnictwem ks. dr Wojciecha Michniewicza triduum przed uroczystością liturgiczną bł. Bolesławy. Codziennie siostry ze wspólnot białostockich i świeccy czciciele bł. Bolesławy gromadzili się o godz. 17.00 na Eucharystii, podczas której rozważano temat tegorocznego hasła duszpasterskiego „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”.

26 – 27. 01. 07 r. – W Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku zgromadziły się siostry przełożone z polskich wspólnot na krótkie spotkanie formacyjne.

18 – 25. 01. 07 r. – TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN pod hasłem „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37).
Oprócz naszej wspólnotowej modlitwy, by chrześcijanie byli jedno, właczamy się w uczestnictwo spotkań w parafiach.
W Białymstoku siostry z naszej szkoły wraz z dziećmi włączyły się w przygotowanie ekumenicznej modlitwy dzieci w parafii p.w. Św. O. Pio.
Do Sanktuarium bł. Bolesławy na modlitwę ekumeniczną przybyły siostry różnych zgromadzeń zakonnych z archidiecezji białostockiej.

14. 01. 07 r. – W Hajnówce, w sali przy kościele odbyło się spotkanie opłatkowe scholi dziecięcej i ministrantów z rodzicami i opiekunami: s. Kryspiną i ks. Tomaszem. Były też zaproszone siostry z miejscowej wspólnoty. Spotkanie rozpoczęło się adoracjią żłóbka w kościele, po czym wszyscy udali się do sali, gdzie po odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” dzieli się opłatkiem składając sobie życzenia. Stół bogato zastawiony smakowitymi ciastami pieczonymi przez rodziców zachęcał do jedzenia. Śpiewaniu kolęd nie było końca!

07. 01. 07 r. – Nasi bracia prawosławni świętują Uroczystość Bożego Narodzenia. Łączymy się duchowo i życzymy pokoju i radości płynącej z Tajemnicy Wcielenia.

06. 01. 07 r. – Święto Trzech Króli. W Zgromadzeniu obchodzi się ten dzień jako czas szczególnej modlitwy za nasze dzieła misyjne oraz o jedność chrześcijan. Z Hajnówki nadeszła informacja o pracy apostolskiej. S. Kryspina Janecka napisała:

W dniach od 28 do 30 grudnia dzieci ze scholi i kandydaci na ministrantów wraz z s. Kryspiną jako kolędnicy odwiedzali rodziny naszej parafii. Ze śpiewem kolęd i mini jasełką szli do domów ludzi starszych, chorych, do swoich rodzin wnosząc radość z tego, że Bóg się narodził. Kolędnicy byli przyjmowani z wielką radością, nie rzadko ze łzami w oczach. Kolędnicy w każdym domu zostawili swój znak kolędniczy.
W tym samym czasie s. Leticja Chełstowska z dziećmi z grupy misyjnej również kolędowala do domów mieszkańców Hajnówki obwieszczając radosną Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Ofiary zebrane przy tej okazji zostły przeznaczoen na adopcję dziecka afrykańskiego.

Jednocześnie kolędnicy przepraszają tych, którzy czekali na nich i nie doczekali się. Obiecują się poprawić i w przyszlym roku postarają się odwiedzić wszystkie domy.

01. 01. 07 r. – Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. U progu nowego czasu przez ręce Maryi składamy Bogu wszystkie nasze nadzieje.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *