Wydarzenia – rok 2005

30.12.05. – Uroczystość Świętej Rodziny. Uroczystość patronalna Zgromadzenia. Podczas Eucharystii przeżywanej w naszych kaplicach sióstry odnowiły swoją profesję zakonną. Rok jubileuszowy potęgował naszą radość i wdzięczność Bogu za to, że powołał nas do tej Wspólnoty, by wstępując w ślady Świętej Rodziny nieść światu miłość i pojednanie.

27.12.05. – Pięć sióstr wyruszyło dziś razem z młodzieżą do Mediolanu na Europejskie Spotkanie Młodzieży organizowane przez Wspólnotę z Taize. S. Tomira Brzezińska z s. Joelą Zawadzką i Julitą Góryńską zorganizowała dwa autokary młodzieży z Białegostoku. S. Bolesława Wierzchowska tradycyjnie jedzie z młodzieżą z Mławy, a s. Lubomira Grygo jedzie z Reszla.

25.12.05. – Radość Świąt Bożego Narodzenia niech przepełnia serca wszystkich odwiedzających naszą stronę pokojem i obfitością błogosławieństwa Bożego.

09.12.05. – Dwie nasze siostry: s. Jolanta Bogumiła Kuropatwa i s. Agnieszka Stepnowska otrzymały z rąk J. E. Ks. abpa Edmunda Piszcza odznaczenia papieskie za zasługi w pracy katechetycznej na terenie Archidiecezji Warmińskiej. Wręczenie odznaczeń miało miejsce w katedrze św. Jakuba w Olsztynie.

20.11.05. – Na Czarnym Lądzie w Kenyakine (Kenia) Uroczystość Chrystusa Króla była ubogacona profesją wieczystą trzech sióstr: s. Lucy, s. Beatrice i s.Katherine.

Uroczystość Jubileuszowa w Warszawie

 Dnia 20 listopada 2005 r. w katedrze św. Floriana na Pradze w Warszawie odbyły się uroczystości Jubileuszowe 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Właśnie na terenie parafii św. Floriana Matka Bolesława pracowała w latach 1893 - 1903, jeszcze przed wyjazdem na Wschód. Pracowała gorliwie wśród najbiedniejszych, bo bezdomnych; prowadziła dla nich dom noclegowy. Widziała w nich obraz Boga. Swoją gorliwą pracą i oddaniem się całkowicie na rzecz drugiego człowieka Bolesława zasłużyła na powszechny szacunek i była bardzo cenioną osobą w środowisku warszawskim.
 Przed rozpoczęciem uroczystości w katedrze została zaprezentowana wystawa, dotycząca historii naszego Zgromadzenia oraz podejmowanych do chwili obecnej przez Siostry dzieł apostolsko-wychowawczych i charytatywnych na różnych odcinkach i w różnych krajach. Był też czas na indywidualną modlitwę i zamyślenie.
 O godzinie 1800 rozpoczęła się uroczysta Msza święta dziękczynna, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz abp Sławoj Leszek Głodź. W koncelebrze wzięło udział dwunastu kapłanów: Proboszczowie zaprzyjaźnieni z naszym Zgromadzeniem, z którymi Siostry obecnie współpracują na różnych placówkach. I tak między innymi dziękował Bogu Ksiądz Proboszcz z katedry św. Floriana, który gościł nas w swojej parafii, z Komorowa ks. Andrzej Perdzyński, z Legionowa ks. Lucjan Szcześniak, z Łodzi o. Ludwik Stefański, były proboszcz z Warszawy-Ochoty Ks. prałat Józef Gromek, Ojciec Artur Kołodziejczyk SJ, rekolekcjonista, który pełni posługę w naszym Zgromadzeniu od pięciu lat.

 Uczestniczyli we Mszy świętej przedstawiciele Księdza abp Sawy, metropolity warszawsko-gdańskiego Kościoła Prawosławnego; Bracia Bonifratrzy z siostrą Anną Kupiec, która pracuje w ich szpitalu jako pielęgniarka; dalsza rodzina bł. Bolesławy, doktor Kuprianowicz z żoną, oraz Państwo Zawadzcy z Warszawy.

 Kościół katedralny został wypełniony wiernymi oraz dużą liczbą sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych; z naszego Zgromadzenia wzięło udział około osiemdziesięciu Sióstr. Siostry przyjechały dziękować Bogu za dar Jubileuszu prawie ze wszystkich domów w Polsce oraz z niektórych domów zagranicznych.

 Komentarz całej liturgii prowadziła s. Weronika Mackiewicz Wikaria Generalna. Zaś ciepłe słowa powitania skierowała do wszystkich obecnych Przełożona Generalna Matka Bożena Fornalczyk. Ksiądz abp Sławoj Leszek Głodź wygłosił jubileuszową homilię, w której nawiązał do Uroczystości Chrystusa Króla, jako daty założenia naszego Zgromadzenia. Wielokrotnie wyrażał dziękczynienie Bogu za wszystko, co uczyniła bł. Bolesława Lament, szczególnie dla mieszkańców Warszawy-Pragi. Msza święta przebiegała w uroczystej niepowtarzalnej atmosferze dziękczynienia i wzruszenia.
 Chór w wykonaniu Sióstr przygotował oprawę muzyczną liturgii pod dyrygenturą s. Kryspiny Janeckiej. Były śpiewane też pieśni jubileuszowe ku czci Błogosławionej Bolesławy. Modlitwę wiernych oraz psalm responsoryjny wykonały nasze siostry. Dary ofiarne złożone zostały przez siostry, członkinie Rodziny Misyjnej imienia Bł. Bolesławy Lament.

 Po uroczystym błogosławieństwie Ks. abp Sławoj Leszek Głodź, wraz z kapłanami współcelebransami, siostrami i wiernymi w procesji udali się do tablicy upamiętniającej pracę Błogosławionej Bolesławy Lament, umieszczonej przy wejściu do kościoła. Tablica została ufundowana przez parafian z inicjatywy Akcji Katolickiej, jako wotum dziękczynne za gorliwą pracę na rzecz ubogich w Warszawie na Pradze. Po modlitwie i poświęceniu przez Księdza Arcybiskupa, Matka Generalna odsłoniła tablicę. W dziękczynieniu i radości trwaliśmy na modlitwie.
 Po uroczystościach w katedrze wszyscy kapłani i goście zostali zaproszeni do restauracji na uroczystą kolację. Była to okazja do wspólnych rozmów i podzielenia się wrażeniami z przeżytych uroczystości. Nastrój panował prawdziwie rodzinny uroczysty i świąteczny. 

s. Imelda Bogusława DEPTUŁA

20.11.05. – W Uroczystość Chrystusa Króla – w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze – zgromadziłyśmy się na Eucharystii, by pod przewodnictwem J. E. abpa Leszka Sławoja Głodzia dziękować Bogu za 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia.
Po uroczystej Liturgii Ksiądz Arcybiskup poświęcił tablicę upamiętniającą charytatywną działalność bł. Bolesławy Lament wśród bezdomnych na Pradze w latach 1893 -1903.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele kościoła prawosławnego. Liczną grupę w jubileuszowym dziękczynieniu stanowili członkowie Rodziny Misyjnej Bł. Bolesławy.więcej…

23.10.05. – W Mohylewie na Białorusi – kolebce naszego Zgromadzenia – uroczystą Eucharystią rozpoczęłyśmy świętowanie Roku Jubileuszowego 100 – lecia powstania naszej Wspólnoty zakonnej. Na tę uroczystość przybyły przedstawicielki wszystkich domów z Polski i Delegatury Wschodniej; Afrykę reprezentowała s. Imelda Zimińska i s. Tacjana Perszon

Byłem w Mohylewie -moje wrażenia z pielgrzymki

 W dniach 21-24 października 2005 r. uczestniczyłem w pielgrzymce zorganizowanej przez Siostry Misjonarki Świętej Rodziny do miejsca powstania przed 100 laty ich Zgromadzenia, do Mohylewa nad Dnieprem na Białorusi. Było nas około stu osób w dwu autokarach. W jednym Siostry zakonne, a w drugim, który jechał przez Wilno, przedstawiciele Kół Rodzin Misyjnych, pracujących przy domach Zgromadzenia. Naszą grupą opiekowała się i kierowała współorganizatorka pielgrzymki niezmordowana s. Róża, przełożona z Mławy.

 Jestem bardzo wdzięczny Siostrom, że mogłem podążyć śladami Matki Założycielki Błogosławionej Bolesławy Lament od Jej Sanktuarium w Białymstoku do katedry w Mohylewie. To było wzruszające przeżycie. Ja, mieszkaniec warszawskiej Pragi, z parafii Św. Floriana, skąd w 1903 roku wyjechała bł. Bolesława po dziesięciu latach posługiwania najbiedniejszym mieszkańcom tej części Warszawy, do miejsca swego przeznaczenia, mogłem uczestniczyć w jubileuszowej pielgrzymce. Wołana głosem serca i duszy, wspierana radą i modlitwą bł. Ojca Honorata, znalazła swoje miejsce w Mohylewie.
 Przez całą drogę nie opuszczała mnie myśl o wdzięczności, jaką my, mieszkańcy Pragi, winniśmy Jej okazywać, za Jej życie i za pracę wśród naszych dawnych parafian i prosić w modlitwie o wstawiennictwo u Tronu Bożego.

 Centralnym punktem jubileuszowej wyprawy była Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Świątka, wielce zasłużonego dla Kościoła na Białorusi. Dnia 23 października, o godzinie 1100 w katedrze mohylewskiej uczestniczyliśmy w tej dziękczynnej, za 100 lat istnienia Zgromadzenia, Mszy świętej z udziałem jeszcze dwóch Księży Biskupów, księży z wielu parafii, ponad 100 Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, z przełożoną generalną matką Bożeną Fornalczyk i licznych wiernych. Byli przedstawiciele Ambasady RP z Mińska. Nie zauważyłem tylko obecności przedstawiciela Kościoła prawosławnego, a przecież bł. Matka Bolesława służyła i dbała o potrzebujących bez względu na wyznanie. Właśnie tam rozpoczynała proces ekumenizacji.

 Oprócz doznań religijnych związanych z jubileuszem mieliśmy też możność zapoznać się z zabytkami sakralnymi i narodowymi dawnych Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, choć bardzo zniszczonymi.

 Wilno, które znałem wcześniej, jak zwykle witało nas cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i Pana Jezusa Miłosiernego świętej Faustyny, ale już w innym kościele klękaliśmy przed Jego Obliczem. Brakowało nam jednak zamalowanego napisu Jezu, ufam Tobie. Któż odważył się zmienić autentyczność oryginału? To jest przecież obraz, który widziała i oceniała św. Faustyna, a słowa te podyktował po polsku sam Pan Jezus. Przed klasztorem Bazylianów wspominaliśmy tragedię Filaretów, a na Rossie modliliśmy się nad grobem Matki i sercem Syna, twórcy niepodległości Józefa Piłsudskiego.

 Po noclegu w polskiej szkole w Nowej Wilejce, dalsze zwiedzanie Wilna, między innymi Domek św. Faustyny, katedra i inne przepiękne kościoły. Msze święte u Świętego Ducha i na pożegnanie w Ostrej Bramie sprawował nasz duchowy opiekun z autokaru, od lat związany z Siostrami Misjonarkami i sam misjonarz, śpiewający i głęboko modlący się ks. Grzegorz.

 Potem była bezkresna zdawałoby się Białoruś. I nagle naszym oczom ukazał się piękny odradzający się materialnie i duchowo kościół w Oszmianie. I tam są Siostry Misjonarki. W Mołodecznie, gdzie mieliśmy nocleg, spotkanie z miejscowymi katolikami w większości pamiętającymi Drugą Rzeczpospolitą i znającymi język polski. Tam, u tych rodzin nocowaliśmy i spotkaliśmy się z serdeczną staropolską gościnnością, jak w powiedzeniu: Gość w dom - Bóg w dom. Myślę, że to uczucie dotknęło wszystkich naszych pielgrzymów. Jedynym mankamentem był brak czasu.
 Po uroczystościach zakończonych eleganckim obiadem, w drodze powrotnej z Mohylewa odwiedziliśmy Ambasadę Polską w Mińsku, gdzie głosowaliśmy w wyborach Prezydenta Polski. I znów serdeczna gościnność i nocleg tym razem w nowym domu Sióstr Misjonarek w Baranowiczach.
 Dzień 24 października był ostatnim dniem pielgrzymki, ale też bardzo bogatym w doznania. Po relaksowym półgodzinnym pobycie nad urokliwym i romantycznym jeziorem Świteź, niesamowicie smutne i głęboko podniosłe spotkanie z samotnie stojącym Krzyżem w miejscu haniebnego mordu jedenastu polskich Sióstr Nazaretanek, niewinnych ofiar niemieckich nadludzi. W nowogródzkiej farze, do wielu historycznych związanych z polskością wydarzeń, doszły jeszcze relikwie Błogosławionych Męczenniczek.

 Jeszcze tylko kościół seminaryjny z Matką Boską Loretańską i piękna katedra w Grodnie, i opuściliśmy gościnną ziemię, Ziemię Rejtana, Kościuszki, Mickiewicza, Traugutta, Orzeszkowej, wspaniałych Grodzieńskich Orląt i Żołnierzy AK.

 Bóg zapłać, drogie Siostry, za tę piękną pielgrzymkę do Waszych Korzeni. Niech Błogosławiona Matka Bolesława błogosławi i wspiera swe córy w codziennej pracy i modlitwie. Dziękuję Siostrom za ich ogromny trud wniesiony w organizację tego wyjazdu, serdeczną troskę okazywaną nam w drodze i w gościnnych domach Zgromadzenia, za modlitwę, głęboką religijność i ciepłą atmosferę.

 PS. Dziękuję Siostrze Weronice - Wikarii Generalnej za umożliwienie mi udziału w tej pielgrzymce, a Siostrze Przełożonej z Białegostoku, za ogromną życzliwość. Bóg zapłać!


Zbigniew PROKOP

04.10.05. – J.E. abp Józef Życiński poświęcił w Lublinie nowowybudowane przedszkole integracyjne. Uroczystość zgromadziła dużą rzeszę ludzi, którzy na różne sposoby wspierali powstanie tego dzieła.

30.09.05. – Z wielkim bólem przyjęłyśmy wiadomość o wypadku drogowym młodzieży maturalnej I LO z Białegostoku udającej się na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę. Dwie spośród ofiar śmiertelnych były związane z duszpasterstwem młodzieży przy naszym domu przy ul. Stołecznej w Białymstoku. Mamy nadzieję, że w domu Ojca są naszymi orędownikami.
Modlimy się za wszystkie ofiary wypadku i ich rodziny.

24.09.05. – S. Bolesława Wierzchowska zorganizowała dla młodzieży rowerową pielgrzymkę z Mławy do Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. W programie oprócz modlitwy były takie atrakcje jak koncert i piknik z ogniskiem i kiełbaskami.

16 – 18.09.05. – VI Zjazd Gnieźnieński. Przedstawicielką z naszego Zgromadzenia na tym zjeździe była s. Dorota Duszyk z Ośrodka ekumenicznego w Białymstoku.

05.09.05. – w Częstochowie S. Klaudia Neumann przekazała relikwiarz bł. Bolesławy Lament ks. proboszczowi Wolfgangowi Wachter z Herlazhofen (Bawaria) w Niemczech. Parafianie z Herlazhofen od kilku lat czczą naszą Matkę Założycielkę i modlą się za Jej przyczyną.W sierpniu kilka sióstr popdjęło trud pieszego pielgrzymowania do Matki Bożej na Jasnej Górze. W pielgrzymce lubelskiej szła s. Julita Zawadzka z s. Dawidą Wyszkowską. W pielgrzymce pelplińskiej wędrowała s. Paulina Mieleszkiewicz, s. Katarzyna Jakubczyk, s. Bolesława Surma, s. Anna Kocęba, s. Benedykta Zając i s. Kajetana Małkowska.więcej…01 –

04.07.05 – Do Białymstoku przy ul. Stołecznej przybyła młodzież z różnych stron Polski, aby przeżyć rekolekcje ekumeniczne.więcej…

29.06.05 – W domu nowicjatu w Chełmnie wielka uroczystość – swoje pierwsze śluby złożyła s. Katarzyna Jakubczyk i s. Bolesława Magdalena Surma. Życzymy im wszelkich potrzebnych łask do radosnej służby w naszej Wspólnocie.

29.06.05 – z Sanktuarium bł. Bolesławy wyruszyła kolejna pielgrzymka śladami naszej Załżycielki.Trasa będzie wiodła przez Mohylew, Pińsk, Katyń, Petersburg i Wilno.24.05.05 – Przedszkole w Białymstoku świętowało 10 lat swego istnienia. Po uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej z udziałem dzieci i ich rodzin oraz absolwentów siostry zorganizowały festyn.

24.04.05 – Dzieci z naszych przedszkoli w Komorowie i Legionowie wraz ze swoimi siostrami wychowawczyniami wzięły udział w XVIII Ogólnopolskim a X Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Łodzi. Cieszymy się, że przedszkolaki z Komorowa zajęły II miejsce. Dzieci z legionowskiego przedszkola nagrodzono III miejscem. W kategorii: „soliści do lat 6” – Natalka Jankiewicz z Komorowa, przygotowana przez s. Eligię, zdobyła I miejsce. Gratulujemy!13 –

15.05.05r. w Gietrzwałdzie (sanktuarium maryjne) Rodzina Misyjna bł. Bolesławy przeżywała swoje coroczne rekolekcje. Tematem rekolekcji była modlitwa wg św. Ignacego Loyoli.
Rekolekcje poprowadził O. Artur Kołodziejczyk SI.

19.04.05 – HABEMUS PAPAM – wybrano nowego papieża, został nim Kard. Joseph Ratzinger obierając sobie imię Benedykta XVI. Bogu niech będą dzięki! Prośmy Pana o potrzebnę łaski nowemu Ojcu Świętemu.

08-17.04.05 – Autokarowa pielgrzymka śladami bł. Bolesławy, m.in. do Mohylewa, Petersburga i Wilna.

05.04.05 – Kilkanaście sióstr udało się do Rzymu, aby uczestniczyć w pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II.

02.04.05 – „O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca” – tę wiadomość podał na Placu świętego Piotra substytut watykańskiego sekretarza stanu, arcybiskup Leonardo Sandri.
Z sercem pełnym bólu trwamy w dziękczynieniu Panu Bogu za owoce posługi, modlitwy, cierpienia i świadectwa dawanego każdemu z nas, Kościołowi i światu przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Jesteśmy wdzięczne Bogu, że pozwolił nam być świadkami tak wielkiego Pontyfikatu, w którym doznałyśmy łaski beatyfikacji naszej Matki Założycielki.

27.03.05 – Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy, by Zmartwychwstały Jezus otwierał serca na Jego obecność w Eucharystii, napełniając je pokojem, radością i wszelkim dobrem, byśmy w codziennym życiu mogli dawać o Nim świadectwo.

24.03.05 – Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i dzień jedności, o którą Jezus prosił swego Ojca w Wieczerniku.
Każda nasza wspólnota w godzinach rannych przeżywała adorację ze szczególnym celebrowaniem Modlitwy Arcykapłańskiej.Z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia powstał pod kierunkiem s. Honoraty Adamczyk siostrzany chór, który będzie uświetniał swym śpiewem jubileuszową liturgię.
S. Honorata skomponowała na tę okazję kilkanaście utworów.Od połowy lutego trwają prace przy realizacji filmu dokumentalnego o bł. Bolesławie Lament. Produkcji filmu podjęła się Telewizja Polska – Oddział w Białymstoku.

30 stycznia 2005 r. cztery nasze kenijskie kandydatki zostały przyjete do postulatu. Uroczystość poprzedziło skupienie, pod kierunkiem ks. Paul Mathenge z diecezji Nyeri. Przyjecie do postulatu dokonało się w czasie Mszy Świetej. Siostra Mistrzyni, Laura Lamparska, w imieniu Zgromadzenia przyjęła do postulatu cztery Kenjskie dziewczeta: Benedicta Magdaline Waiu King’ola, Jeniffer Kinya Muudu, Paula Kawira i Fides Kawira. Na uroczystość przybyły dwie siostry z Kanyakine: S.P. Imelda Ziminska i S. Anicieta Achiangu, a także S. Dariana, która obecnie odbywa praktykę w szpitalu misyjnym w Nyeri. Postulantki swoją wdzięczność Bogu i Zgromadzeniu wyrazily w liturgicznym tańcu – Magnificat. Podczas tej samej Mszy Świętej dwie siostry: S.Catherine Karimi i S. Beatrice Karimi odnowily swoją profesję zakonną.W liturgiczne święto naszej Matki Założycielki (29 stycznia) przypadło Nabożeństwo Ekumeniczne w katedrze św. Floriana w Warszawie, jako przedostatnie w tym roku spośród odbywających się na terenie stolicy. Sam Pan Bóg zechciał, aby modlitwy przedstawicieli różnych Kościołów płynęły w tym dniu przez wstawiennictwo bł. Bolesławy Lament, która swe życie poswięciła dziełu jedności. Jedna z Mszy świętych odprawiona została w intencji dziękczynnej za Jej posługę na Pradze, bowiem w latach 1893-1903 mieszkała w tej dzielnicy na terenie parafii św. Floriana i prowadziła noclegownię dla bezdomnych. Przed nabożeństwem członkowie Akcji Katolickiej mieli swoje spotkanie w sali biblioteki parafialnej połączone z odczytem na temat życia bł. Bolesławy i jej służby na Pradze, który wygłosiła s. Weronika Mackiewicz. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, a wspaniałe ekumeniczne kazanie wygłosił Ks. Biskup Janusz Narzyński z bratniego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Siostry włączyły się w liturgię przez śpiew psalmu i czytanie modlitwy powszechnej.

27 stycznia 2005 w Zambii cztery aspirantki rozpoczęły w naszym Zgromadzeniu czas postulatu: Saraphina Mwanza, Karen Mubanga, Charity Mwansa i Poulina. Tego samego dnia przyjęto do nowicjatu trzy postulanki z Kenii: Lilian Makena, Letizia Karoki i Esther Kanja oraz dwie postulantki Zmbijki: Patricia Chola i Astridah Yamba.

Dnia 28 stycznia 2005 roku I profesję na rece Siostry Judyty Bożek, przełożonej Delegatury Afrykanskiej, złożyły: S Ann Anisetta Gakii – Kenia, Briget Kanyata- Zambia, Clare Magdaline Kirigo Gitonga – Kenia, s. Fridah Gitonga – Kenia, Irene Mwaromo Mbaya – Kenia, Prisca Kanungwe – Zambia.

Od 18 do 25 stycznia na całym świecie obchodzono Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to czas wyjątkowy dla każdej misjonarki Świętej Rodziny. Siostry katechetki przeprowadziły okolicznościowe katechezy. Wszystkie siostry, w miarę możliwości, włączały się w nabożeństwa ekumeniczne organizowane w swoich miejscowościach. W codziennych wspólnotowych modlitwach żarliwiej prosiłyśmy Boga o dar jedności.
W sanktuarium bł. Bolesławy w Białymstoku modlili się o jedność przedstawiciele grup modlitewnych z naszej Archidiecezji.


Dzieci z naszej szkoły przygotowały, pod kierunkiem s. Juliuszy, ekumeniczne spotkanie dzieci. Uczestniczył w nim dziecięcy chór prawosławny.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *