Rodzina Misyjna bł. Bolesławy

Jest to wspólnota ludzi świeckich, którzy włączają się w charyzmat i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pierwsza wspólnota Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy powstała w Białymstoku przy domu zakonnym ul. Stołeczna 5 zaraz po beatyfikacji założycielki Zgromadzenia m. Bolesławy Lament w 1991 roku. Był to swojego rodzaju wyraz zainteresowania ludzi świeckich charyzmatem nowej błogosławionej oraz ich zaangażowania się w realizację tegoż na miarę swoich możliwości i uwarunkowań.

Obecnie Wspólnota liczy około 300 członków, a jej ośrodki znajdują się przy wielu placówkach Zgromadzenia: w Białymstoku, w Komorowie, Mławie, w Ciechanowie, Reszlu, Kętrzynie, Chełmnie, Legionowie, Łodzi a ostatnio także i w Łowiczu – rodzinnym mieście bł. Bolesławy. Cieszy nas także fakt, że pierwsze gupy Rodziny Misyjnej zaczęły tworzyć sięna Białorusi.

Do Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy Lament mogą należeć osoby niezależnie od wieku i płci. Dla osób starszych i chorych, które pragną swe cierpienia ofiarować w intencjach misyjno- ekumenicznych istnieje forma przynależenia duchowego.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek organizuje dla wspólnoty dni skupienia, każdego roku ogólnopolskie rekolekcje, a także nocne czuwania. Członkowie Rodziny Misyjnej uczestniczą w dobrach duchowych Zgromadzenia. W ich intencji raz w miesiącu odprawiana jest Msza Św. w Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy w Białymstoku, a w listopadzie za zmarłych członków.

Metody ewangelizacji w Rodzinie Misyjnej bł. Bolesławy to:

  • modlitwa i ofiara duchowa w intencjach jedności Kościoła i misji;
  • patronat modlitewny nad poszczególnymi misjonarkami;
  • czynne włączenie się w sprawy misji, materialne wspieranie prac misyjnych;
  • włączenie się w prace parafii w związku z uroczystościami roku liturgicznego.
  • Każdy więc ma szansę być apostołem jedności w Kościele i w świecie.