Modlitwa o wybór drogi życiowej

Poślij mi Panie Anioła dobrych myśli, co Twoim światłem rozjaśni drogę mojego życiowego wyboru. Dotknij Swoją mocą pomieszany „krzykiem świata” labirynt mojej duszy. Dodaj sił by ogarnąć rytm własnego ciała, w którym tętni niebo i ziemia. Naznacz błogosławieństwem moje pragnienia i pomóż je poukładać w świetle Ewangelii. Ty, który mnie przenikasz i znasz doskonale, daj mi rozpoznać Twój odwieczny plan wobec mojego życia. Niech Twoja święta wola wypełni się we mnie. Amen.

Boże, przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia – pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to , coś Ty dla mnie zamierzył.
Amen.

Matko, Stolico Mądrości. Ty znasz ścieżki naszych młodych serc. Proszę pokieruj drogą mojego życia. Jeśli Bóg chce, abym w przyszłości założył rodzinę, naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi. Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności.

Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem, uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie. Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim.
Maryjo, ufnym sercem oddaję moją przyszłość w Twoje matczyne ręce. Amen.

Boże, który chcesz wszystkich ludzi zbawić i przywieść do poznania prawdy, poślij robotników na żniwo swoje i daj im głosić słowo Twoje z niezachwianą gorliwością, aby prawda Twoja rozszerzała się i była wysławiana, a wszystkie narody poznały Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Amen.

etapy formacji

Postulat

Postulantki i Zgromadzenie rozpoczynają proces wzajemnego rozeznawania, czy Bóg powołuje je do życia w naszej rodzinie zakonnej.

Są wprowadzane w duchowość i tradycje Zgromadzenia.

Uzupełniają i pogłębiają wiedzę religijną, uczestniczą w życiu i pracach wspólnoty a także rozpoczynają formację wewnętrzną.

Nowicjat

Pogłębiając doświadczenia osobistej refleksji, modlitwy, wspólnotowego życia, studiowania i praktykowania Konstytucji, nowicjuszka z pomocą mistrzyni kontynuuje poznawanie siebie w celu dokonania wolnego i świadomego oddania się Chrystusowi, poprzez życie według rad ewangelicznych, we wspólnocie i w apostolskiej posłudze, w miłości i posłuszeństwie Kościołowi, jak to czyniła nasza Matka Założycielka.

Juniorat

Obejmuje okres od pierwszej profesji do ślubów wieczystych, czyli 5 lat. Jest to czas ciągłego pogłębiania życia modlitwy, pracy nad wyrobieniem duchowym i zakonnym, dążenia do osiągnięcia takiej dojrzałości osobowej, która pozwoli na pełne i świadome oddanie się Bogu przez profesję wieczystą.

Zadaniem junioratu jest również przygotowanie zawodowe i praktyczne wprowadzenie sióstr do udziału w pracach właściwych zgromadzenia.

Formacja ciągła

Mamy obowiązek kontynuowania swojej formacji przez całe życie, aby dzięki temu coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa i jednoczyć się z Nim w pracy nad własnym uświęceniem i zbawieniem świata.