Pisma zebrane

Pisma zebrane prezentują naukowe edycje spuścizny pisarskiej matki założycielki, obejmujące dzieła teologiczne, literackie i epistologiczne

Tom 1

Bolesława Lament. Sumariusz

Sumariusz to zbiór przepisów określających tożsamość Zgromadzenia i regulujących jego życie codzienne w czasie, gdy zaczynało działalność na terenie Rzeczypospolitej i nie posiadało jeszcze oficjalnie zatwierdzonych konstytucji.

zobacz fragment tekstu

Boleslawa Lament Sumariusz 03

Krytyczna edycja

Sumariusza Bolesławy Lament
w naukowym opracowaniu dr. Łukasza Cybulskiego ukazała się w wydawnictwie Naukowym UKSW.

Badania nad dorobkiem pisarskim Bolesławy Lament MSF są finansowane w ramach projektu realizowanego na WNH UKSW.
Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Nauka dla społeczeństwa