Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny


Wezwane, by żyć duchem Nazaretu

Historia

Zgromadzenie zostało założone w 1905 roku w Mohylewie nad Dnieprem przez
bł. Bolesławę Marię Lament (1862-1946).

Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny

Missionariarum Sanctae Familiae – MSF –
jest instytutem zakonnym życia konsekrowanego na prawie papieskim, podejmującym działalność apostolską (por. kan. 607).

Serce MSF
Duchowość

Maryja i św. Józef zjednoczeni z Jezusem tworzą Wspólnotę Miłości, która stała się ziemskim obrazem jedności Trójcy Świętej.

Charyzmat

Podejmujemy misję jedności, czyli szczególnego zaangażowania w dzieło ewangelizacji i ekumenizmu.

NOWOŚĆ
Bolesława Lament Sumariusz

Sumariusz bł. Bolesławy Lament

W wydawnictwie Naukowym UKSW ukazała się krytyczna edycja Sumariusza Bolesławy Lament w naukowym opracowaniu dr. Łukasza Cybulskiego. Publikacja jest…
Aktualności
Działalność apostolska

Pragniemy, aby świat poznał miłość Boga
i odpowiedział na nią

Umacniamy w wierze

Dowiedz się więcej

Wspomagamy dzieło
jedności chrześcijan

Dowiedz się więcej

Głosimy Dobrą Nowinę

Dowiedz się więcej
ZAŁOŻYCIELKA

Bł. Bolesława Lament

Życie

Bolesława Maria Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu w rodzinie rzemieślniczej…

Pisma

Głębokie a praktyczne myśli bł. Bolesławy przyczynią się do lepszego poznania teologii życia duchowego.

Modlitwy

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej Bolesławy Lament.

Dowiedz się więcej
Bolesława MSF

Starajmy się aby we wszystko włożyć miłość, niech miłość będzie duszą naszego życia.

Czytelnia


Zasoby stworzone, aby pomóc ci poznać Bożą miłość

Przejdź do czytelni